Ciri-ciri Sajak

May 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Ciri-ciri Sajak 1. Tema Tema merupakan persoalan utama yang hendak disampaikan dalam sajak, contohnya tema kemanusiaan, ...

Description

Sajak Ciri-ciri Sajak 1. Tema Tema merupakan persoalan utama yang hendak disampaikan dalam sajak, contohnya tema kemanusiaan, kasih sayang dan cinta akan negara. 2. Persoalan Persoalan pula merupakan perkara sampingan yang hendak disampaikan. Misalnya, sesebuah sajak akan menyelitkan persoalan kasih sayang, kemarahan, dan kekecewaan dalam sajak tersebut. 3. Bentuk Jenis bentuk, bilangan rangkap, jumlah baris, jumlah suku kata dalam baris, jumlah perkataan dalam baris dan rima akhir setiap baris. 4. Gaya Bahasa i. Perbandingan (a) Metafora Perbandingan yang tidak jelas. Penggunaannya secara langsung tanpa menggunakan perkataan seperti, bak, umpama. (b) Hiperbola Gaya bahasa yang keterlaluan. Biasanya digunakan untuk memberi penekanan maksudnya berhubung dengan perasaan dan suasana. (c) Personofikasi Benda yang tidak hidup, peristiwa atau keadaan diberi perbandingan dengan manusia. (d) Simile Membandingkan sesuatu keadaan, suasana, peristiwa diberi perbandingan dengan manusia. ii. Penggunaan ayat Inversi - Gaya bahasa yang yang menyongsangkan menyongsangkan ayat. ayat. iii. Pengulangan  Anafora / Epifora Epifora / Simplok Memperlihatkan aspek pengulangan perkataan dalam setiap perkataan di awal ayat( anafora), tengah ayat ( simplok), dan akhir ayat (epifora). iv. Unsur Bunyi  Asonansi _ pengulangan pengulangan bunyi vokal vokal ( a,e,i o,u)  Aliterasi - pengulangan pengulangan bunyi konsonan konsonan v. Nada Nada Melankolik - Menggambarkan suasana sedih Nada Patriotik Patriot ik - Menggambarkan penuh perasaan Nada Sinis - Menggambarkan perasaan kurang senang. Nada Protes - Menggambarkan Menggamb arkan perasaan menentang Nada Romantik - Menggambarkan Menggambarka n perasaan yang tenang Contoh Sajak Aku Menjadi Lebih Berani Kali ini kau berbaju biru dan bajuku ungu sayang, hanya aku tahu hatimu tidak setulus hatiku yang berbaju ungu. Bila begini, sebilah pisau aku tidak gentar  sepatah kata, bisa, aku merasa.

Hati dan rasa mengejarku aku menjadi lebih berani. Latifah Haji Shebli   Anak Laut, DBP, 2000. Maksud Penyajak menyatakan dalam persahabatan yang lebih penting ialah kejujuran dan keihlasan bukan sifat luaran. Penyajak berani menghadapi cabaran kerana dia lebih memahami hatinya dan sahabatnya. Penyajak juga memahami hati wanita yang berani menghadapi cabaran. Ciri-ciri Sajak ini berbentuk bebas dan mempunyai tiga rangkap, rangkap pertama mempunyai tujuh baris, rangkap kedua lima baris dan rangkap ketiga mempunyai lima baris. Tema dan Persoalan Tema sajak ini ialah sifat keberanian seorang wanita. Persoalannya pula sesetengah orang tidak jujur dalam percintaaan dan pengalaman pahit yang dilaluinya menjadikan dia lebih berani. Nada Sajak ini bernada kecewa. Gaya Bahasa  Asonansi : bajuku ungu ( pengulangan vokal u)  Aliterasi : tidak setulus hatiku ( pengulangan konsonan t) Nilai 1. Peribadi kawan atau kekasih Memilih sahabat atau kekasih jangan mengikut keadaan fizikal ( kecantikan dan ketampanan), tetapi yang penting kejujuran. 2. Kemanusiaan Wanita walaupun bersifat lemah , tetapi akan bangkit menghadapi cabaran apabila dicabar. 3. Kemasyarakatan Manusia tidak kira lelaki atau perempuan haruslah berani menghadapi cabaran yang bakal mendatang.

View more...

Comments

Copyright © 2017 EDOC Inc.